Bezpieczeństwo na budowie

Warto dbać o przestrzeganie przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, ponieważ konsekwencje lekkomyślności w tym zakresie mogą być tragiczne i dotyczyć zagrożenia zdrowia a nawet życia ludzi.

Z racji wykonywanego zawodu odwiedzam liczne budowy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. Na budowach dużych oraz takich gdzie ustanowiono Inwestora Zastępczego przepisy BHP są przestrzegane. Zagrożenia rosną proporcjonalnie do zmniejszania się inwestycji. Niewątpliwie najmniej bezpiecznie pracuje się na budowach domów jednorodzinnych.

Czytaj dalej Bezpieczeństwo na budowie

Prawidłowa organizacja szkolenia BHP

Zgodnie z art. 2373 & 2 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek organizować dla pracowników szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych, jeśli ten nie posiada ukończonego szkolenia adekwatnego do stażu pracy i powierzonego mu stanowiska.

Czytaj dalej Prawidłowa organizacja szkolenia BHP

Wynajem i serwis odzieży – czym to jeść?

renthoff

Popularność wynajmowania i serwisu odzieży roboczej cieszy się coraz większą popularnością, jeżeli firma wykonuje swoje zadania naprawdę dobrze, to bardzo szybko się rozwija. Wraz z wzrostem tym idzie podnoszenie standardów wykonywania tych usług. Firmy które chcą nawiązać współprace oczekują nie tylko pełnego profesjonalizmu w tej dziedzinie, ale również wysokiej jakości produktów oferowanych przez te firmy. Czytaj dalej Wynajem i serwis odzieży – czym to jeść?

Odzież robocza jest wymagana przez bhp

W każdym przedsiębiorstwie mogą zdarzyć się nieszczęśliwe wypadki przy pracy. Aby tego uniknąć konieczne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników i zapewnienie im wymaganego sprzętu i wyposażenia. W dobie wielu różnych przepisów regulujących bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania pracy, niezapewnienie wszelkich potrzebnych aspektów grozi ogromnymi sankcjami. Zatem z tego powodu konieczne i bezpieczniejsze jest przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jakie panują w naszym kraju. Czytaj dalej Odzież robocza jest wymagana przez bhp

Komu zlecić szkolenia bhp?

Każdy wie, że nie łatwo jest prowadzić i zarządzać przedsiębiorstwem oraz jego personelem. Posiadana wiedza teoretyczna na nic tu się nam nie przyda, jeśli nie posiadamy odpowiednich umiejętności i predyspozycji. Cechy, które powinien posiadać dobry szef to kombinacja: kreatywnego menadżera, skutecznego negocjatora, wymagającego zarządcy, dobrego organizatora oraz wyrozumiałego społecznika. Czytaj dalej Komu zlecić szkolenia bhp?