Bezpieczne użytkowanie wózków widłowych

Wózki widłowe posiadają bardzo szerokie zastosowanie poczynając od przemysłu magazynowego,a kończąc na przemyśle transportowym. Niezmiernie istotnym elementem bezpiecznego użytkowania wózków widłowych jest ich prawidłowa eksploatacja, konserwacja i w końcu ich serwisowanie oraz naprawy. Poprawne użytkowanie wózków widłowych pozwala na maksymalne wydłużenie ich prawidłowej pracy bez dokonywania niepotrzebnych napraw. Wózki widłowe bezwzględnie muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny co jasno jest określone przez przez przepisy BHP. Techniczny stan wózków jest również bardzo ważny z uwagi na obowiązkowe badania przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego.Tylko pozytywna przejście badania UDT pozwala na legalne korzystanie z wózków widłowych i gwarancję bezpiecznej pracy.

Czytaj dalej Bezpieczne użytkowanie wózków widłowych