Najlepszy model alokacji aktywów

Wielu inwestorów zastanawia się jak rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy akcje, obligacje, nieruchomości, gotówkę i złoto.

Zawsze patrzymy na to, co na prawdę działa. Opieramy się na faktach. Faktem jest, że nie ma dużego znaczenia jaki model alokacji aktywów używasz. Nie ma znaczenia jaką część portfela masz w akcjach, obligacjach, nieruchomościach, metalach szlachetnych czy trzymasz w postaci gotówki. Najważniejsze jest, że w ogóle używasz jakikolwiek model alokacji aktywów i go się trzymasz. Mebane Faber, zarządzający funduszami Cambria Investment Management przetestował kilkanaście różnych, najbardziej znanych strategii alokacji aktywów od 1972 roku. Wszystkie modele dały bardzo zbliżone rezultaty.

Czytaj dalej Najlepszy model alokacji aktywów