Rola systemów zarządzania w firmie

Sformułowanie system zarządzania definiuje zbiór działań regulujących aktywność organizacji. W każdej organizacji mogą być stosowane rozmaite systemy. Najbardziej ogólne jest zarządzanie jakością oparte na systemie ISO 9001. W organizacji system zarządzania jakością pozwala udoskonalić skuteczność, wprowadzić ustawiczne doskonalenie procesów przedsiębiorstwa, poprawić image, polepszyć satysfakcję klientów, zredukować koszty funkcjonowania, zwiększyć odpowiedzialność pracowników, ograniczyć główne niezgodności, osiągnąć żądaną jakość przeprowadzanych działań, zapewnić skuteczny przepływ wiadomości oraz uporządkować zarządzanie organizacją. Czytaj dalej Rola systemów zarządzania w firmie

Auditor Wewnętrzny ISO

Firmy, podmioty, które zdecydowały się na wdrożenie i certyfikowanie Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, zobligowane są do wyznaczenia spośród swojego grona osób pełniących rolę Auditorów Wewnętrznych ISO. Prowadzenie auditu ma na celu zbieranie informacji niezbędnych do prowadzenia ciągłego procesu doskonalenia organizacji, która zdecydowała się na wdrożenie i certyfikowanie Systemu Zarządzania Jakością. Czytaj dalej Auditor Wewnętrzny ISO