Czy warto emitować obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne (inaczej obligacje przedsiębiorstw) to papiery dłużne emitowane przez różne spółki w celu pozyskiwania kapitału. Można to określić jako swoistą formę pożyczki, gdzie pożyczkodawcą jest inwestor a jego dłużnikiem przedsiębiorstwo. Cechy obligacji korporacyjnych to, przede wszystkim, przewidywalność terminu wykupu kapitału oraz wysokości odsetek, jakie spółka musi w określonych odstępach czasu wypłacać. Dlaczego więc warto inwestować w obligacje korporacyjne? Czytaj dalej Czy warto emitować obligacje korporacyjne?