e-Myto dla wszystkich

e-Myto dla wszystkich to mowy pomysł rządzących na… no właśnie tu mam problem, na co to właściwie pomysł. Ale zacznijmy od początku.

Rozwój systemów wizyjnych spowodował, że od dłuższego już czasu istnieje techniczna możliwość rozpoznawania automatycznego rejestracji pojazdów. Komercyjnie taki system zafunkcjonował jako pierwszy bodajże na moście Golden Gate w San Francisco. W chwili obecnej zaś tego typu systemów jest już bardzo wiele. Istnieją więc techniczne możliwości, by bez viaboxów ogarnąć systemem polskie autostrady. Oczywiście system taki wymagałby szeregu zmian w prawie i to nie budzi moich oporów. Ja mam przy tej okazji kilka innych pytań. Czytaj dalej e-Myto dla wszystkich