Odszkodowanie za mobbing w pracy

Poważnym problemem dzisiejszych czasów wśród pracowników jest tzw. „mobbing”,  czyli potocznie złośliwe zachowanie pracodawcy wobec podwładnego.

Jego forma objawia się na wiele sposobów, jest nim np. publiczne szkalowanie, obrażanie pracowników, nękanie itp. Odbywa się on przy wszystkich pracownikach lub w 4 oczy jednak skutki przeważnie są takie same i dają poważne urazy na psychice pracownika. Nie każdy wie, że może z tego tytułu starać się o odszkodowania Śrem. Często mobbing jest działaniem w pełni celowym
i zamierzonym przez pracodawcę. Czytaj dalej Odszkodowanie za mobbing w pracy