Przygotowanie placu budowy

Przy wyznaczaniu miejsca pod budowę domu, trzeba spełnić zawarte w prawie budowlanym normy i warunki. Niestety przygotowania od strony administracyjnej wiążą się z dobrze znaną w naszym kraju biurokracją, co wymagać będzie wiele cierpliwości. Jak przygotować plan budowy, zanim zamówimy beton?

Prawidłowe przygotowanie placu budowy jest konieczne dla zachowania bezpieczeństwa, jak i warunków optymalnych dla zrealizowania założeń projektowych. Zasady przygotowania placu budowy są natomiast jasno zdefiniowane w przez prawo budowlane i przepisy BHP.

Czytaj dalej Przygotowanie placu budowy