Outsourcing księgowości

Outsourcing księgowości należy do najczęściej podejmowanych działań racjonalizatorskich w polskich firmach. Tylko największe podmioty rynkowe decydują się na zatrudnianie własnej księgowej. Większość firm zleca prowadzenie księgowości wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Obsługa księgowa spółek wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ten wymóg dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których obroty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 1.200 tysięcy euro. Czytaj dalej Outsourcing księgowości