Zagraniczny spadek a prawo spadkowe

Bardzo często zdarza się, że osoba, która otrzymała spadek z zagranicy nie wie, czy ma się stosować do prawa polskiego czy obcego. Prawo właściwe dla spraw spadkowych określają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 Prawo prywatne międzynarodowe oraz Konwencja haska dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych z 5 października 1961 r. Czytaj dalej Zagraniczny spadek a prawo spadkowe