Auditor Wewnętrzny ISO

Firmy, podmioty, które zdecydowały się na wdrożenie i certyfikowanie Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, zobligowane są do wyznaczenia spośród swojego grona osób pełniących rolę Auditorów Wewnętrznych ISO. Prowadzenie auditu ma na celu zbieranie informacji niezbędnych do prowadzenia ciągłego procesu doskonalenia organizacji, która zdecydowała się na wdrożenie i certyfikowanie Systemu Zarządzania Jakością. Czytaj dalej Auditor Wewnętrzny ISO