Agencja Reklamowa Kraków

Działalność jaką oferuje agencja reklamowa nowy sącz jest podporządkowana ogólnym założeniom strategii aktywizacji sprzedaży. Reklama jako element marketingu ułatwia komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem i jednocześnie wspiera sprzedaż produktu. Zadania te są wzajemnie powiązane, gdyż nie można wspierać procesów sprzedaży za pomocą reklamy, nie komunikując się z rynkiem. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem, ale nie w celu wsparcia sprzedaży, to takie działanie nie jest reklamą. Zadaniem reklamy jest bezpośrednie poinformowanie konsumenta o produkcie i wywarcie wpływu na jego postępowanie. Poprzez masowy odbiór informacji o osiągalnych produktach i usługach skutecznie redukuje koszty związane z dystrybucją.

Reklama, zachęcając potencjalnych nabywców do zakupu nowej oferty, przyspiesza sukces dobrych, a upadek nie akceptowanych produktów. Poprzez te implikacje zaznacza się aspekt ekonomiczny funkcji reklamy. reklama pełni również funkcje edukacyjną i ekonomiczną. Za jej pośrednictwem adresaci reklamy dowiadują się o istniejących na rynku produktach, sposobach zaspokajania potrzeb oraz związanych z tym korzyściach. Może również spełniać funkcję komplementarności, której zadaniem jest wspieranie wszystkich innych instrumentów, stosowanych w polityce marketingowej, ponieważ ich samodzielne oddziaływanie reklamowe nie może z reguły zapewnić realizacji celów marketingu.