ASMS Certyfikacja Systemów, Szkolenia

ASMS zajmuje się certyfikacją systemów zarządzania iso 9001, iso 14001 i certyfikacją systemu HACCP. Tok certyfikacji polega na bezstronnej ocenie zewnętrznych auditorów czy dany system zarządzania realizuje wymagania normy. Certyfikacja iso składa się z kliku cykli. Rozpoczyna się od chwili przygotowania oferty oraz umowy, poprzez planowanie auditu, audit początkowej certyfikacji, aż do wydania i utrzymywania certyfikatu.

Audit początkowej certyfikacji dzieli się na dwa podstawowe stadia. Pierwszym etapem jest weryfikacja dokumentacji organizacji na zgodność z odpowiednią normą, ocena lokalizacji, a także ustalenie zakresu systemu zarządzania. Drugi etap auditu początkowej certyfikacji obejmuje ewaluację każdych zasadniczych procesów organizacji. Warunkiem utrzymania wydanego certyfikatu iso jest wykonywanie dorocznych auditów w nadzorze. Certyfikat iso i haccp jest wydawany na 3 lata. Assurance Service For Management Systems Sp. z o.o. prowadzi kursy z obrębu systemów zarządzania iso. Organizujemy szkolenia iso 9001, iso 14001 i kursy haccp dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych. W naszej ofercie można także znaleźć kurs z tematyki ochrony danych osobowych – szkolenie abi dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. ASMS realizuje także kursy z zakresu ochrony środowiska, naliczania opłat środowiskowych także gospodarki odpadami – Prawo Ochrony Środowiska. Usługi certyfikacji oraz kursów przeprowadzamy na obrębie całego państwa.