Charakterystyka leasingu finansowego

Leasing finansowy różni się do leasingu operacyjnego tym, że w leasingu finansowym do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć możemy tylko odpis amortyzacji oraz część odsetkową. Wysokość odpisu amortyzacyjnego zależna jest niewątpliwie od odrębnych przepisów podatkowych. W leasingu finansowym okres umowy tegoż leasingu jest zależny od okresu amortyzacyjnego.

W leasingu finansowym umowa powinna być zawarta na czas określony, zaś sumę opłat powinno się pomniejszyć o należny podatek od towarów i usług(VAT), która to powinna odpowiadać wartości początkowej. Tak więc w leasingu finansowym do kosztów możemy zaliczyć jedynie odpis amortyzacji w stałej wysokości, i to niezależnie od rzeczywistych rocznych wydatków związanych z umową o leasing finansowy. W kwestii opłaty VAT, podatek ten nie jest naliczany, tak jak w przypadku leasingu operacyjnego, od każdej raty, lecz w całości.

A więc leasingobiorca, który zdecydował się na leasing finansowy musi zapłacić z góry cały podatek VAT wraz z odbiorem towaru. Decydując się na przykład na leasing samochodowy ten w formie leasingu finansowego, leasingobiorca w koszty uzyskania przychodu może zaliczyć odsetki, amortyzację samochodu, ubezpieczenie, użytkowanie samochodu, VAT. Każdy przedsiębiorca może skorzystać z leasingu na samochód, zarówno ten nowy jak i używany. Leasing samochodowy na pewno jest wielką pomocą dla firmy, gdyż pozwala przede wszystkim ograniczyć wydatki.