Czy nauka angielskiego jest potrzebna?

Angielski jest językiem międzynarodowym od kilku dekad. Stał się tak powszechny, że uczą go w szkołach na całym świecie jako pierwszy język obcy. Nic dziwnego, jest to język, który otwiera nowe możliwości na znalezienie pracy, edukacji, czy miejsca zamieszkania. Amerykanizacja języka posiada oczywiście wielu przeciwników, zwłaszcza wśród pokoleń, które nie uczyły się angielskiego w szkole. Wypieranie polskich słów i zwrotów to akurat nieprzyjemny efekt rozwoju kultury masowej. Jednak dodatkowo potwierdza jak ważną rolę w naszym społeczeństwie ma znajomość języka angielskiego.

Dlaczego warto uczyć się angielskiego?

Za granicą, czy to w pracy, czy w podróży, warto znać język angielski, gdyż to najczęściej nim wszyscy się porozumiewają. Sprawna komunikacja z szefem, współpracownikami, czy w delegacji to umiejętność, która już na początku stawia nas w lepszym świetle niż naszą mniej rozgarniętą konkurencję. Współcześnie biegła znajomość angielskiego to niezbędna umiejętność do znalezienia satysfakcjonującej pracy w dobrze rozwijającej się branży. W podróży zarówno służbowej jak i rekreacyjnej również będziemy posługiwać się najczęściej językiem angielskim. Głównie ze względu na jego międzynarodowy charakter. Można śmiało założyć, że praktycznie każdy menadżer wyższego i średniego szczebla włada tym językiem przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Recepcje hotelowe, czy nawet tak trywialne czynności jak zakupy w warzywniaku za granicą bez odpowiednich zdolności językowych mogą być drogą pełną zabawnych i bolesnych przeżyć. Nawet onegdaj żyjący na pustyniach marokańscy kupcy bardzo często znają podstawowe zwroty w językach popularnych w ich kraju turystów. Nic, więc dziwnego, ze w regionach Polski dotkniętych dużą stopą bezrobocia chęć nauki angielskiego w celu wyjazdów zarobkowych stale rośnie. W powiecie kłodzkim, gdzie bezrobocie przekroczyło 25%, frazą, która stale ma większe zainteresowanie w wyszukiwarce Google jest: Język angielski Kłodzko, ponieważ wielu młodych ludzi widzi o wiele większe perspektywy na emigracji.

Reasumując, język angielski to kolejna już w historii próba utworzenia języka uniwersalnego dla całego świata. Prawdopodobnie po raz pierwszy jest on aż tak globalny. Tym samym niesie za sobą olbrzymi potencjał przy zdobywaniu pracy, podnoszeniu swoich kwalifikacji za granicą, tudzież ucząc się od zagranicznych ekspertów. Ponadto może on poprawić jakość naszego życia, ponieważ podróżowanie zamiast udręką może być bardzo ciekawym doświadczeniem. Nauka języka angielskiego jest ważna!