Czy warto emitować obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne (inaczej obligacje przedsiębiorstw) to papiery dłużne emitowane przez różne spółki w celu pozyskiwania kapitału. Można to określić jako swoistą formę pożyczki, gdzie pożyczkodawcą jest inwestor a jego dłużnikiem przedsiębiorstwo. Cechy obligacji korporacyjnych to, przede wszystkim, przewidywalność terminu wykupu kapitału oraz wysokości odsetek, jakie spółka musi w określonych odstępach czasu wypłacać. Dlaczego więc warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Na początek należy zauważyć, że emisja i sprzedaż obligacji (szczególnie na rynku prywatnym) posiada uproszczoną procedurę formalną w porównaniu do prób uzyskania kredytu – czas trwania takiego procesu może nie przekroczyć nawet tygodnia. Kolejną cechą, która odróżnia obligacje korporacyjne od kredytu, jest to, że warunku emisji są ustalane przez przedsiębiorstwo (oczywiście w ramach postanowień Ustawy z dn. 25 czerwca 1995r. o obligacjach). Spółka może określić termin wykupu bądź też wykonać tzw. rolowanie obligacji, czyli przesunięcie terminu spłaty obligacji za zgodą obligatariusza.

Ponadto, przeprowadzenie procesu emisji obligacji jest nie tylko krótkie, ale także procedura ta jest tańsza niż pozyskiwanie środków z kredytu bankowego. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku kredytu płatność musi być dokonywana co miesiąc – przy obligacjach okres ten może być co kwartał bądź rok – zgodnie z ustaleniami jakie są zawarte na początku w dokumencie informacyjnym. Jest to szczególnie istotne dla spółek prowadzących działalność sezonową, gdyż zapewnia im większą płynność finansową.

Niewiele firm wie również o tym, że koszt kapitału uzyskanego z obligacji jest zasadniczo niższy od kosztu pozyskanego z emisji akcji. Jest to związane z tym, że płatności odsetkowe z tytułu oprocentowania mogą być odpisywane od podstawy opodatkowania zysku brutto podatkiem dochodowym jako koszty finansowe (aczkolwiek należy tu zauważyć, że w przypadku kredytów bankowych jest tak samo).

Niemniej istotnymi korzyściami są korzyści marketingowe wynikające z emisji obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst. Przedstawienie informacji o emitencie jest automatycznie związane z rozreklamowaniem przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym i może spowodować łatwiejsze pozyskiwanie kapitału w przyszłości. Efekt marketingowy jest większy na rynku publicznym, gdzie emitent musi przedstawić swoją sytuację finansową nieograniczonej liczbie inwestorów, a mniejszy na rynku prywatnym, gdzie oferta skierowana jest do konkretnych obligatariuszy (w ilości nie większej niż 149).

Kolejnym aspektem dla którego warto jest zdecydować się na obligacje korporacyjne jest to, że właściciel spółki nie jest zobligowany do sprzedaży udziałów w zamian za udzielenie pożyczki, dzięki czemu nie dochodzi do rozwodnienia akcji i utraty kontroli nad firmą.

Jeśli chodzi o koszty pozyskiwania kapitału dłużnego, to związane są one przede opłatami na rzecz KDPW i GPW oraz firmy doradczej, którzy organizuje emisje obligacji. Jednak należy zauważyć, że koszty te są mogą być niższe lub porównywalne do kosztów związanych z uruchomieniem kredytu bankowego.

Na koniec warto zauważyć, czemu obligacje korporacyjne mogą być atrakcyjniejsze od kredytu bankowego. Pierwszą kwestią jest wymóg posiadania zabezpieczania pod kredyt w banku – obligacje mogą a nie muszą być zabezpieczone. Następny aspekt to restrykcyjne klauzule w bankach, które często utrudniają pozyskanie kredytu. I co najważniejsze – nie każda spółka otrzyma kredyt, natomiast obligacje może wyemitować zawsze.

Obligacje korporacyjne to coraz dynamiczniej rozwijająca się forma pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw. Po przeanalizowaniu korzyści z tym związanych nasuwa się dość oczywisty wniosek, że stanowi alternatywę dla kredytu bankowego,  dlatego też warto się wgłębić w tą tematykę i ocenić korzyści wypławiające z emisji obligacji dla konkretnej spółki.