Dlaczego powinniśmy szanować prawo autorskie?

Przez takie zachowanie kradniemy czyjąś pracę, nie szanując czasu, który poświęcił autor na wykonanie omawianej rzeczy. Prawo Autorskie przysługuję każdemu twórcy jakiejś rzeczy – oczywiście aplikacje darmowe mogą być rozpowszechniane bez problemów. Jednym z mediów za pomocą, którego można pobrać nielegalne oprogramowanie itd. jest internet. Używany przez prawie wszystkich mieszkańców, dlatego piractwo ciągle rośnie na sile.

Nielegalne gry lub inne produkty można pobrać bezproblemowo poprzez programy typu peer to peer (p2p) lub serwisy warezowe. Niestety nie ma możliwości wykrycia osób, które ukradły daną płytę, ponieważ jest ich zbyt wiele. Łamanie prawa autorskiego jest karane karami pieniężnymi lub nawet więzieniem. Pamiętajmy, że sami chcemy aby nasze wysiłki nie poszły na marne, więc postępujmy etycznie i przestrzegajmy prawa autorskiego.

Aby zostać prawnikiem wystarczy ukończyć studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra. Liczy się też umiejętność obeznania w tym co się robi, a najważniejszą rzeczą jest pozostanie obiektywnym w wykonywanym zawodzie prawniczym. Wszystkie zawody prawnicze związane są z zaufaniem publicznym. Znajomość prawa nauczana jest poprzez pięcioletnie studia magisterskie. W Warszawie wymienione przeze mnie studia są prowadzone przez Uniwersytet Warszawski.

Z zawodami prawniczymi wiążą się takie zawody, jak sędzia, prokurator, adwokat, notariusz itd. Jest ich bardzo wiele, co daje duży wybór i pomaga dobrze odnaleźć się w wykonywanej przez nas funkcji. Zawody sędziego i notariusza uznawane są za wolne zawody, co oznacza, że osoby je wykonujące przynależą do samorządu zawodowego.