Ekologiczne źródła energii

W ciągu ostatnich lat w Polsce powstaje coraz więcej elektrowni wiatrowych. Stanowią one doskonałą alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii, a jednocześnie są powszechnie uznawane za rozwiązania ekologiczne. Wiatraki z powodzeniem przetwarzają energię wiatru na energię elektryczną, którą można wykorzystywać zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Niewielkie turbiny sprawdzają się w zasilaniu oświetlenia reklam, ogrodów, ścieżek czy rozmaitych dróg dojazdowych.

Elektrownie wiatrowe mają taką samą liczbę zwolenników, jak przeciwników. Z jednej strony podkreślany jest brak emisji szkodliwych substancji, z drugiej strony głośna praca turbin i obniżenie walorów krajobrazu. Wiele osób nie chce, by w ich sąsiedztwie pracowały wiatraki, a Polska nie jest na tyle wielkim obszarowo krajem, by posiadała znaczące połacie ziemi, którą można by bez przeszkód przeznaczyć na farmy wiatrowe. Niemal każdy taki kawałek ziemi został już wykorzystany, a więc trzeba szukać kompromisowych rozwiązań, w pełni akceptowanych przez ludzi.

Przyszłością dla energii czerpanej z wiatru mają być morskie elektrownie wiatrowe. Polska ma dość szeroką linię brzegową oraz duży obszar morza terytorialnego. Według specjalistów powstać tam mogą farmy wiatrowe produkujące nawet 10 razy więcej mocy niż wszystkie te, które powstały na obszarze lądowym. Do tego celu niezbędna jest jednak budowa sztucznych wysp oraz specjalnych wież, a także poszczególnych elementów sieci przesyłowej. Trzeba stworzyć odpowiednią infrastrukturę, by móc korzystać z tego typu farm.