Eksploatacja małej oczyszczalni ścieków

Z roku na rok zmieniają się wymagania prawno formalne dotyczące ochrony środowiska. Nic dziwnego, ponieważ Polska przoduje w rankingach dotyczących zanieczyszczenia powietrza i wód gruntowych. Równolegle do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących norm emisji dla ogromnych przedsiębiorstw zaostrzają się też wymogi dla gospodarstw indywidualnych.

W wielu gminach naszego kraju wymogiem jest stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ze względu na odpowiednie usytuowanie kanalizacji. Takie kompaktowe oczyszczalnie często są reklamowane jako „bezobsługowe”, jednak jest to stwierdzenie mijające się z celem. Prawidłowa eksplantacja oczyszczalni niesie wymaga od nas regularnych nakładów czasu i drobnych sum pieniężnych. Dzięki odrobinie konsekwencji zapewnimy sobie skuteczne i bezawaryjne działanie systemu sanitarnego na długie lata. Do podstawowych zabiegów należą:

Częstotliwość poszczególnych zabiegów z zasady podaje producent w swojej instrukcji obsługi. Warto pamięć, że oprócz uniwersalnych biopreparatów przeznaczonych do wspierania oczyszczalni znaleźć możemy specjalistyczne, nastawione na np. na rozkład większej ilości tłuszczu lub detergentów w ściekach. Są one szczególnie przydatne w okresie zwiększonego zrzutu ścieków (wizyty gości, święta itp.). Pamiętajmy, że poważne awarie oczyszczalni wiążą się z o wiele większymi nakładami czasu i energii niż regularne, drobne zabiegi z naszej strony.