Jak otworzyć aptekę krok po kroku?

Własna apteka w dobrej lokalizacja to rentowny biznes, na którego otwarcie może pozwolić sobie każdy z nas. Ponieważ, jak się okazuje, nie trzeba wcale mieć specjalistycznego wykształcenia z zakresu farmacji, aptekę może założyć osoba fizyczna, osoba prawna czy spółka handlowa. Warto mieć jednak na uwadze, że przedsiębiorca, który planuje otwarcie apteki, zobligowany jest to zatrudnienia pracowników z odpowiednim wykształceniem farmaceutycznym.

 Jednak pomysł otwarcia apteki nie tylko będzie wiązał się ze zwerbowaniem wyspecjalizowanej kadry pracowniczej czy odnalezieniem odpowiedniej lokalizacji. Rozpoczęcie tego rodzaju działalności będzie oznaczało dopełnienie rozlicznych formalności. Co więc musimy zrobić, by otworzyć aptekę?

   Po pierwsze: przygotowanie czasowe.

Otwarcie apteki zazwyczaj zajmuje kilka tygodni. Ci, którzy na co dzień pracują w biznesie farmaceutycznym określają, że proces ten trwa od 8 do 20 tygodni.

   Po drugie: znalezienie lokalu usługowo-handlowego pod aptekę.

Taki lokal musi jednak spełniać konkretne wymogi. Jak informuje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne, powierzchnia podstawowa apteki nie może obejmować mniej niż 100 m2. Jeśli chcemy założyć aptekę w szpitalu, powierzchnia nie może mieć mniej niż 80 m2. W przypadku apteki w małym miasteczku nie może być to mniej niż 60 m2.

 Jeśli chodzi o elementy, które wchodzą w zakres powierzchni pod działalność apteczną, traktuje o niej szczegółowo Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

 A gdzie, poza szpitalem, może być usytuowany lokal pod aptekę? Może on być samodzielnym budynkiem lub być umiejscowiony w np. w obiekcie handlowo-usługowym, kamienicy, bloku. Tutaj warto się także zastanowić nad otoczeniem lokalu pod aptekę; każdego z nas, kto będzie otwierał taką działalność, zainteresuje lokalizacja, poziom konkurencji czy stopień zaludnienia osiedla.

  Po trzecie: przygotowanie projektu apteki.

Mając już wyparzoną placówkę pod aptekę, należy zaaranżować spotkanie z architektem, który oceni stan lokalu. W ramach swojej pracy wykona on inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, a co najważniejsze – sporządzi wielobranżowy projekt apteki, który w efekcie końcowym złożymy do Starostwa Powiatowego.

   Po czwarte: złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie apteki.

Wniosek zaniesiemy do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Do takiego wniosku będzie dołączone naręcze dokumentów m.in. takich, jak: projekt lokalu, opinia Inspekcji Sanitarnej o pomieszczeniu przeznaczonym na aptekę, informacja o kwalifikacjach zawodowych potencjalnego kierownika apteki. Wszystkie wzory dokumentów znajdziemy na stronie Inspektoratu Farmaceutycznego swojego województwa.

   Po piąte: spotkanie z inspektorem farmaceutycznym.

Jeżeli przedłożone dokumenty nie spotkają się z odmową, inspektor farmaceutyczny z odpowiedniego województwa skontaktuje się z nami w celu umówienia spotkania. Wszystko po to, by inspektor farmaceutyczny mógł sprawdzić pomieszczenie przeznaczone na aptekę. Miejmy na uwadze, że do tego czasu będą musiały już zostać przeprowadzone najważniejsze prace adaptacyjne po to, by dostosować lokal pod potrzeby apteki.

    Po szóste: uzupełnienie stron tytułowych książek kontroli i ewidencji.

Jeśli nasze pomieszczenie zostanie zatwierdzone, możemy zaopatrzyć się w książki kontroli, książki ewidencji osób zatrudnionych w aptece, oraz w książki kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych. Strony tytułowe tych dokumentów należy wypełnić i zanieść do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

   Po siódme: określ datę otwarcia apteki.

Teraz, kiedy załatwiliśmy wszystkie sprawy formalne, możemy ustalić termin otwarcia apteki.

 Możliwości, jakie daje własna apteka

Pamiętajmy, że powyższe wytyczne są tylko skróconą wersją tego, co nas czeka przy zakładaniu własnej apteki – procedura została uproszczona, byśmy łatwo mogli zrozumieć, na czym polega ten skomplikowany proces. Nie warto się jednak zniechęcać formalnościami czy tzw. papierkową robotą – każdy moment poświęcony na otwarcie działalności tego rodzaju zostanie wynagrodzony zyskami, satysfakcją klientów, a także doskonałą kadrą pracowniczą. Ta z kolei mnoży się na rynku, gdyż farmacja jest popularną dziedziną rozwoju, która wyróżnia się w ogłoszeniach o pracę. Pamiętajmy również o naszych klientach -otwierając aptekę, nie tylko gwarantujemy sobie lepszy byt, ale i oferujemy go innym, którzy potrzebują pomocy farmaceutyczno-medycznej.

Interesuje Cię praca w farmacji, ale niekoniecznie chcesz otwierać własny biznes? Sprawdź oferty pracy w farmacji.