Jak powstała cywilizacja?

Patrząc na sięgające nieba budynki, rakiety mknące w przestworzach i gigantyczne mosty nad akwenami, ciężko uwierzyć, że wszystko to wytwór gatunku, który w wyścigu ewolucyjnym zaczynał od jedzenia owoców na drzewach. Jednak po zejściu z nich, zawiązaniu wspólnot łowieckich i zbierackich, opanowaniu ognia i mowy, ludzkość wykonała kolejny skok, dosłowny skok cywilizacyjny. Jak i kiedy miał miejsce?

Czym jest cywilizacja

Ten termin został ukuty na potrzeby nauk społecznych w połowie wieku XVIII przez brytyjskich i francuskich uczonych. Pochodził od łacińskiego civilis, co bezpośrednio wiązało się z civis (obywatel) i civitas (państwo). W Rzymie oznaczało to oczywiście jedyną uznawaną organizację, skupiona wokół miasta, twórcy terminu używali go do określenia całości ludzkiego postępu. Dopiero z czasem, choćby za sprawą Jana Jakuba Rousseau, zaczęto określać „cywilizacją” model współżycia grupy ludzi, który wykracza poza naturalne ramy naszego gatunku.

Wiele może być składowych cywilizacji, zależnie na zasadzie jakiej opozycji (kulturowej, społecznej, historycznej, państwowej) jest budowany termin, jednak zgodnie określa się go jako wyjście z naturalnego porządku egzystowania gatunku, ubranego w sformalizowane struktury mające na celu pomyślność i rozwój jej członków. Dlaczego jednak ludzie mieliby łączyć się w takie wspólnoty, niejako tracąc część swojej wolności na rzecz struktur?

Dlaczego powstała cywilizacja

Ludzie pierwotni żyli dość niepewne i względnie krótkie życia. Ich pomyślność była uzależniona od zasobność środowiska naturalnego, po wyczerpaniu jego zasobów należało migrować w poszukiwaniu nowych źródeł pożywienia, co oznaczało też tworzenie nowego schronienia. Jednak z czasem kultura zbieracka zaczęła przekształcać się w pierwsze wspólnoty skupione wokół nowego sposobu kształtowania życia – rolnictwa. Ziarna niektórych traw, zasadzonych w ziemi, dawały ponowny plon, a dobrane najładniejsze okazy posadzone po raz kolejny i zapylone przez inne dorodne rośliny dawały lepsze plony. Jednak przestawienie się na taką formę pozyskiwania żywności między 8 000 a 5 000 p.n.e. oznaczało kilka nowych wyzwań dla ludzi.

Wokół pól należało stworzyć stałe schronienia, które wymagały ochrony przez dzikimi zwierzętami oraz rabusiami. Zebrane plony musiały być przechowywane, a ich podział musiał być ujęty w zrozumiały dla członków system. I najważniejsze – pola potrzebowały wody.

 

Gdzie mogła powstać cywilizacja

Początki zorganizowanej ludzkiej egzystencji dość jasno wskazują na obszar Azji Mniejszej i tzw. Żyznego Trójkąta. Z czasem struktury zaczęły powstawać także na obszarze dzisiejszych południowych Chin oraz północnych Indii, jednak to właśnie powtarzalna, przewidywalna natura Nilu, Tygrysu i Eufratu, dały pierwsze skupiska ludzi, którzy musieli na co dzień rozstrzygać kwestie wymienione w poprzednim paragrafie. A tam gdzie potrzebne są ustalenia związane z zarządzaniem dobrem, tam też powstały pierwsze formy władzy i pierwsze religie. Obie tłumaczyły i organizowały codzienność, jednocześnie zapewniając redystrybucję pracy i dóbr. Wszystkie regulacje oznaczają potrzebę przekazania ich w celu zachowania porządku, dlatego do gry wchodzi ostatni element cywilizacji – pismo. Wymyślone w IV tysiącleciu p.n.e. przez Sumerów, pozwoliło zapisać dotychczasowe ustalenia i wiedzę, co jest fundamentem cywilizacji, która dzisiaj puka do bram gwiazd.

Jednak nie miejmy wątpliwości – wszystko to zaczęło się gdy pewien rolnik musiał zachęcić innych do stworzenia systemu nawodnienia pewnego dnia nad powoli toczącą swoje wody rzeką.