Kamery monitorujące dają ludziom poczucie bezpieczeństwa

Ważnym aspektem zastosowania monitoringu jest umiejętne rozlokowanie kamer systemu nie naruszające w sposób rażący poczucia prywatności i intymności jednostek.

W obecnych czasach kamery obserwują i rejestrują dosłownie każdy nasz krok

Urządzenia te już standardowo widnieją w różnego rodzaju miejscach publicznych, prywatnych lokalach, otwartych miejskich przestrzeniach (parki, skwery, place zabaw, ulice) ,więc śmiało można powiedzieć, że głównie tereny miast są wręcz nasycone sprzętem monitorującym. Systemy kamer dają sposobność obserwacji miejsc, które powinny być pod kontrolą przez całą dobę, a monitoring sprawia niejednokrotnie poprawę ich bezpieczeństwa.

Sygnał z kamer przesyłany do centrum monitoringu pozawala obserwować otoczenie w wielu punktach miasta, dzielnicy, gminy. Kamery wizyjne szerokie zastosowanie znajdują w budynkach administracji publicznej: w szkołach, szpitalach. Zastosowanie monitoringu wynika z różnych celów i oczekiwań. Dla przykładu w szkołach zdaniem nauczycieli i rodziców zastosowanie kamer znacząco wpływa na poprawę relacji między uczniowskich, bezpieczeństwa młodych podopiecznych i uniemożliwia wejście niepowołanym osobom na teren placówki. Istnieją też przeciwne opinie, że upowszechnienie się korzystania z monitoringu może skutkować daleko idącymi przemianami, społecznych relacji. Dlatego na przykład argument dotyczący zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w szkołach nie powinien być przyjmowany jako wystarczający dla instalacji kamer, bez refleksji nad tym jakie konsekwencje może to mieć dla życia wspólnoty.

System monitorujący wykorzystywany jest nie tylko do kontroli obywateli, czy szkodliwych zjawisk życia publicznego. Pozyskane z monitoringu informację przetwarzane są przez specjalistów różnych dziedzin i wykorzystywane do ulepszenia funkcjonowania np. poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej, czy ruchu drogowego. Kamery wizyjne są nieocenionym źródłem wiedzy dla np. organów ścigania. Policjanci często korzystają z nagrań monitoringu miejskiego i z kamer prywatnych. Nagrania te dostarczają niejednokrotnie ważnych wskazówek prowadzonych w śledztwach. W ich opinii urządzenia monitorujące biorą udział w pośredniej prewencji, stanowiąc straszak na potencjalnych sprawców przestępstw. Często zapis obrazu uzyskany z kamer służy jako materiał dowodowy w sądzie.

Elektronika jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną

Stale rosnące uznanie dla kamerek wizyjnych odzwierciedla, także rosnący wśród kierowców popyt na kamerki stosowane w samochodach. Rejestrują one przebieg trasy samochodu i wszystkie towarzyszące temu zdarzenia. W razie kolizji lub innych nieoczekiwanych zdarzeń drogowych kierowca posiada pełen zapis zaistniałeś sytuacji. Daje mu to większe poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że nikt nie będzie mataczył, próbując wywinąć się od odpowiedzialności. Może, także udostępnić materiały ze swojej kamerki i pomóc innym kierowcom w sytuacjach spornych. Ponieważ rozbudowane systemy nadzoru stają się integralną częścią funkcjonowania dzisiejszych społeczeństw, niezmiernie ważne jest włączenie refleksji na ich temat do publicznej debaty i rozważenie wszystkich za i przeciw.

Opracowanie https://ivel.pl/