Kiedy ambicja jest szkodliwa?

Ambicja – zaleta czy wada?

Choć ambicja uważana jest za zaletę, może zbyt ambitnemu człowiekowi poważnie utrudnić życie. Czego dotyczy większość naszych ambicji?
Zazwyczaj nasze ambicje koncentrują się wokół takich spraw, jak lepsza sytuacja życiowa, awans, wyższe zarobki. Człowiek ambitny czuje potrzebę odnoszenia sukcesów, często za każdą cenę. Wysokie ambicje często kojarzone są ze sprawami górnolotnymi oraz z pragnieniami wyższego rzędu. Zbyt wysokie ambicje mają jednak poważne konsekwencje, jak np. utrata zdrowia lub przyjaciół.

Osoby zbyt ambitne są niezbyt lubiane. Dlaczego?

Ambicja kojarzona jest bowiem z potrzebą bycia lepszym i w ten właśnie sposób otoczenie odbiera ludzi zbyt ambitnych. Są oni odbierani za osoby uważające się za lepsze od innych i egoistyczne. Ambitnym ludziom często przypisuje się takie cechy jak bezwzględność czy zarozumiałość. Osoba ambitna często budzi liczne podejrzenia. Prosty przykład można znaleźć już w szkole. Ambitny uczeń, którego nauczyciele stawiają innym za wzór do naśladowania, ma u kolegów z klasy „przechlapane” i szybko zyskuje miano klasowego kujona oraz lizusa.

Ambicja a awans

We współczesnych czasach to zazwyczaj ambicja decyduje o społecznym awansie człowieka. Zazwyczaj jest ona połączona z pracowitością oraz naturalnymi zdolnościami. Już wiele lat temu zwrócono uwagę na fakt, że największe ambicje mają zazwyczaj osoby z licznymi kompleksami. Ludzie słabo wykształceni mają zazwyczaj większe ambicje niż ci, którzy z dobrymi wynikami pokończyli renomowane szkoły. Dlaczego? Mając mniejsze poczucie wartości osoby słabiej wykształcone i zakompleksione z tego powodu, starają się za wszelką cenę zatuszować dystans jaki dzieli ich od innych osób.