Kiedy utracimy dopłatę MDM

Program MDM nabiera rozpędu, głównie dzięki kolejnym bankom, które przystępują do programu. Udzielono już ponad 8 tys preferencyjnych kredytów. Warto sobie zatem przypomnieć, czego nie wolno robić, by nie stracić uzyskanych pieniędzy.

Program MDM ma za zadanie przede wszystkim pomagać młodym ludziom w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Wykluczone jest czerpanie z niego dodatkowych korzyści. Dlatego też w ustawie o „Mieszkaniu dla Młodych” widnieje zapis, który zabrania, w ciągu 5 lat od uzyskania dopłaty, sprzedaży mieszkania, wynajmowania go, lub użyczania. Nie można również zmieniać mieszkania w sposób, który uniemożliwia spełnianie przez nie funkcji mieszkaniowych (czyli utworzenie z niego lokalu usługowego).

Zwrot jest proporcjonalny do okresu 5 lat, czyli jeżeli na przykład złamiemy postanowienie w 3 lata po otrzymaniu pieniędzy, to będzie trzeba zwrócić 2/5 kwoty. Sposób liczenia jest następujący. Dzielimy liczbę pozostałych pełnych miesięcy (do momentu 5 lat) przez 60 (tyle właśnie jest miesięcy w 5 latach).

Drugi istotny zapis w ustawie o MDM mówi o tym, że beneficjent nie może zostać właścicielem ani współwłaścicielem innego lokalu mieszkaniowego. W przypadku stwierdzenia złamania postanowień regulaminu programu, trzeba zwrócić odpowiednią kwotę na konto funduszu w ciągu 60 dni. Po tym okresie zaczną się naliczać odsetki.

 

Są jednak pewne wyjątki:

Dopłaty nie trzeba oddawać, jeżeli prawa własnościowe do lokalu otrzymaliśmy w drodze spadku.

Na podstawie Art. 14 Ustawy, ust. 4, jeżeli po wypłacie dofinansowania uzyskaliśmy prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w drodze spadku – nie ma konieczności zwrotu dofinansowania.

Jeżeli ktoś otrzymał dopłatę i zamierza zawrzeć związek małżeński z osobą, która posiada prawo własności mieszkania, to również nie trzeba oddawać wcześniej otrzymanych pieniędzy.

Na podstawie objaśnień do ustawy MDM: „Zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.”