Lean Manufacturing – co daje w praktyce?

Lean Manufacturing to system zarządzania produkcją, który staje się z każdym rokiem coraz popularniejszy niemalże na całym świecie. Słowo pochodzi z języka angielskiego i oznacza dosłownie „szczupły” można się więc domyślić, iż chodzi przede wszystkim o minimalizowanie kosztów oraz oszczędność.

Ten system zarządzania produkcją polega na wdrażaniu wielu procesów równolegle, dzięki czemu całe przedsiębiorstwo działa znacznie lepiej. Główną zaletą jest przede wszystkim to, iż udaje się znacznie skrócić czas, jaki jest potrzebny do wytworzenia gotowego produktu od momentu, w którym do zakładu trafią niezbędne do jego produkcji materiały.

Lean Manufacturing to system nastawiony przede wszystkim na produkcję zgodnie z zamówieniami klientów. Jest to korzystne o tyle, iż wówczas ilość surowców do produkcji materiałów które zamawiane są przez przedsiębiorstwo jest taka, aby wystarczyła na wykonanie konkretnego zamówienia. Ponadto także produkty gotowe są wytwarzane tylko w ilości zgodnej z zamówieniem danego klienta. Jednak nie tylko to jest istotnym czynnikiem, ważne jest także, aby produkcja przebiegała sprawnie, czyli surowiec wchodzący do przedsiębiorstwa niemalże od razu był wykorzystywany do produkcji, a następnie gotowe produkty od razu dostarczane do klienta a nie składowane w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim zmniejsza się bardzo znacznie ilość miejsca potrzebnego do przechowywania tych materiałów, a także ilość osób które w związku z tym muszą być w takim miejscu zatrudnione. Uzyskane w ten sposób powierzchnie mogą być zagospodarowane w inny sposób, na przykład do tworzenia nowych linii produkcyjnych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności całego zakładu.

Jednak aby Lean Manufacturing mógł zostać wdrożony, wymaga opracowania odpowiednich rozwiązań oraz przede wszystkim przeszkolenia wielu pracowników w konkretnym zakładzie. Synchronizacja produkcji bez konieczności przechowywania surowców na terenie zakładu wymaga także, aby pozyskać odpowiednich jego dostawców, którzy będą w stanie niemalże od razu zapewnić jego odpowiednią ilość w takich partiach jakie są niezbędne dla przedsiębiorstwa. Dlatego też bardzo często wdrażanie tego właśnie systemu wymaga zmiany organizacji w bardzo wielu działach przedsiębiorstwa, co sprawia, że konieczne są odpowiednie szkolenia pracowników oraz opracowywanie nowych metod współpracy z innymi firmami. Jednakże z pewnością wszędzie, gdzie ten system zostanie wprowadzony, przyniesie on przedsiębiorstwom wiele wymiernych korzyści.

Jeżeli zainteresował Cię system Lean Manufacturing więcej informacji znajdziesz na stronie http://lean.org.pl/lean-w-produkcji/, na podstawie której przygotowałem te artykuł.