Magia lokat

 Dzięki posiadaniu pieniądza możemy stale odczuwać skutki jego określonej wartości. Posiadając go możemy nim obracać, wymieniać na inne dobra, pożyczać go innym, a takżę pożyczać go od kogoś w formie kredytu, pożyczki czy też innego zadłużenia.Niestety w zależności od czasu, w którym go posiadamy i w którym możemy nim dysponować jego wartość ulega często znacznym zmianom. Dlatego wartość pieniadzy, które posiadamy dzisiaj będzie różnić się od tej za rok, pięć czy dziesięc lat. Związane jest to między innymi z pewnymi czynnikami, które wpływają na stan naszej gospodarki, a tym samym na nasze finanse.

Realna wartość złotóki w takim przypadku zależeć będzie od obserwowanej w ostatnimi czasy inflacji, co wpływa na wzrost kosztów pieniądza, a takze od deflacji czyli wzrostu jego wartosci.

Należy pamiętać, że pieniądze największą wartość mają wtedy kiedy je posiadamy i możemy nimi dowolnie rozporządzać czy to na wydatki związane z konsumpcją, czy też na inwestycje takie jak np. lokaty, akcje, oblikacje, własną firmę itp. To właśnie w tym momencie posiada on największą płynność.

Deponując gotówkę w postaci lokaty czy teżi nwestycji powodujemy, że pieniądze zostają zamrożone. Jednak w zamian otrzymujemy określoną stopę zwrotu, która wynagrodzić ma utratę wspomnianej płynności. O ile w inwestycji w akcje stopa zwrotu często nie pokrywa się ze stopniem ryzyka to o tyle lokata gwarantuje nam określony stały badź zmienny procent w postaci odsetek od włożonego kapitału.

W chwili obecnej lokata bankowa to jedna z najpopularniejszych i najbardziej dostępnych form oszczędzania pieniędzy. W przeciwieństwie do inwestycji w papiery wartościowe ryzyko lokowania na procent bankowy jest o wiele mniejsze. Zyski natomiast są o wiele większe niż na zwykłym rachunku bankowym. Do wyboru mamy lokaty:

-terminowe

-rentierskie

-dynamiczne

-overnight (nocne)

-negocjonowane (oprocentowanie uzależnione od zdeponowanej kwoty)

Oprocentowanie standardowych lokat w większość przypadków uzależnione jest od wysokości deponowanej kwoty, okresu na jaki chcemy oddać je bankowi oraz od rodzaju oprocentowania.

W chwili obecnej możemy wybierać pomiędzy dwoma rodzajami oprocentowania tj. stałego i zmiennego. W oprocentowaniu stałym po podpisaniu umowy obowiązuje ono przez cały okres jej trwania i najczęściej stosowane jest do lokowania pieniędzy na krótki okres czasu do 12 msc. Z kolei decydując się na oprocentowanie zmienne musimy się liczyć z tym, że oprocentowanie w czasie trwania umowy może ulec zmianie w wyniku pewnych okoliczności związanych z panujacymi warunkami na rynku pieniężnym.

Podczas wyboru lokaty należy również zwrócić uwagę na wysokość stopy procentowej, której wysokość  związana jest z uwzględnieniem stopy inflacji, oraz na częstość kapitalizowania odsetek w ciągu roku.

Tabela oprocentowania Lokat