Multi kalendarze

Postęp komunikacji elektronicznej spowodował wystąpienie licznych innowacyjnych możliwości zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Jednym z celów dla tych drugich jest obecnie sposobność bezpłatnego komunikowania się wzajemnie za pomocą rozlicznych programów, ułatwiających komunikację tekstową, i głosową i wideo. Wszystkie te aplikacje bazują obecnie na protokole Jabber czy też XMPP, który służy przede wszystkim do komunikacji. Taki program, innymi słowy klient Jabber, może dodatkowo zgłaszać bieżącą obecność użytkowników. Współcześnie używa się innych protokołów, powstałych z XMPP i kompatybilnych z nim. Jest to podyktowane tym, że kod Jabbera jest powszechnie osiągalny i każdy ma okazję do jego udoskonalania, a zatem można się na nim bez problemu opierać przy stawianiu prywatnego serwera XMPP. Możemy np. uzyskać łączność z pozostałymi protokołami, o ile zaszłaby taka konieczność, czy też uruchomić działanie poczty elektronicznej. Prostota dostępności i przeróbki cechuje także łączność z programami za pomocą modelu SaaS. Polega on na udostępnianiu programów powszechnie płatnych dla klientów przez firmy tylko przez Internet. Komunikacja SaaS opiera się w tym razie na korzystaniu z danego programu, przypuśćmy np. kalendarz przyzwalający na zaplanowanie czynności online, za pomocą sieci i utrwalenie efektu własnej pracy nie tylko na swoim komputerze, ale na dyskach firmy udostępniającej oprogramowanie. Na bezprecedensową dotąd skalę wzmacnia to bezpieczeństwo naszych informacji w sieci, dlatego że dostęp ma tylko użytkownik aplikacji, a nie jest nagrywany na jego komputerze i nie ma możności podejrzenia pracy tego oprogramowania z zewnątrz. Nie trzeba także przejmować się supportem, uaktualnianiem oprogramowania, dlatego że te obowiązki przyjmuje na siebie sprzedawca. Jak zatem widać, okazji na wzrost swoich możliwości komunikowania się w Internecie jest niemało , i są one coraz bezpieczniejsze, i potrzebujące coraz to mniej starań ze strony użytkownika.