Na czym polega leasing operacyjny

Zgodnie z aktualnymi przepisami o rachunkowości i podatkach możemy wyróżnić dwa rodzaje leasingu. Pierwszym z nich jest leasing finansowy, drugim- operacyjny. Na czym polega leasing operacyjny? Jest to niewątpliwie leasing, gdzie przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych firmy leasingowej czyli leasingodawcy. To właśnie firma leasingowa może dokonywać amortyzacji przedmiotu leasingowego.

Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się opłaty jakie ponosi korzystający na rzecz finansującego. Z chwilą zakończenia umowy leasingowej leasingobiorca ma prawo wykupienia przedmiotu leasingowego. W leasingu operacyjnym bardzo ważna jest niewątpliwie umowa leasingu, która musi być zawarta na czas oznaczony. Powinna stanowić przynajmniej czterdzieści procent normatywnego okresu amortyzacji. Dotyczy to oczywiście przedmiotów leasingu, które zaliczamy do rzeczy ruchomych lub wartości niematerialnych i prawnych. Umowa leasingowa w leasingu operacyjnym powinna zawierać informacje o opłatach pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, które odpowiadają co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Kiedy opłaca się zdecydować na tę właśnie formę leasingu. Leasing operacyjny jest opłacalny w sytuacji, gdy okres użytkowania przedmiotu leasingowego jest krótszy od normatywnego okresu amortyzacji. Warto więc zastanowić się nad rodzajem leasingu i wybrać ten najkorzystniejszy dla nas. Mając z tym problemy warto po prostu zapytać prawnika lub wybrać się do firmy leasingowej i poprosić o wytłumaczenie istoty rodzajów leasingu.