Należne odszkodowanie

Duża liczba wypadków, w jakich każdego roku umiera na naszych drogach szeroka grupa motocyklistów, skłania do przemyśleń nad skutkami prawno-odszkodowawczymi nieodpowiedzialnego zachowania uczestników ruchu drogowego.
Elementem głównym i jednocześnie punktem wyjścia do otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) jest zawsze ustalenie kto tak naprawdę zdarzenie spowodował. Dużo przedsiębiorstw ubezpieczeniowych uzależnia wypłatę wszelkich świadczeń odszkodowawczych od ustalenia, w postępowaniu prowadzonym przez organy policji (prokuratury), sytuacji samego wypadku, a tym samym wskazania winnego jego spowodowania.
Jeśli okaże się, iż sprawcą zdarzenia jest sam motocyklista, wtenczas do wypłaty odszkodowania nie dojdzie i nie ma tutaj znaczenia czy doszło do wypadku śmiertelnego, czy tylko powstania małych obrażeń ciała.
Stan rzeczy przedstawia się kompletnie odmiennie, jeśli to inny uczestnik ruchu przekroczył przepisy, a jadący motocyklem padł ofiarą takiego niewłaściwego zachowania. Wówczas otwiera się droga do dochodzenia na drodze cywilnej wszelkich roszczeń przewidzianych w polskim prawie czy to wprost od wskazanego sprawcy lub od jego ubezpieczyciela.
Jest jeszcze trzeci stan faktyczny z którym należy liczyć się w sytuacji, w której ulegliśmy wypadkowi, a który to stan bezpośrednio rzutuje na zakres praw, jakie będą należeć się ofierze wypadku drogowego. Mowa tutaj o instytucji tzw. przyczynienia do powstania wypadku, a w konsekwencji jego skutków przez samego poszkodowanego. Z takimi przypadkami mamy do czynienia, jeżeli organy policji (prokuratury) jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego ustalą – w większości przypadków po zasięgnięciu opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego – że poszkodowany własnym zachowaniem na drodze w mniejszym lub większym stopniu także naruszył prawo np.: jechał pojazdem niewłaściwie oświetlonym, przekroczył dozwoloną prędkość lub też wyprzedzał w miejscu niedozwolonym.
Jeśli w takim przypadku nie czujemy się na siłach poprowadzenia swej sprawy osobiście, wówczas warto skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanej i fachowej kancelarii. Jak taką znaleźć? Jedna z firm, która dochodzi odszkodowania w Opolu, radzi by kadrę kancelarii odszkodowawczej stanowili byli pracownicy dużego ubezpieczyciela, albowiem takie osoby doskonale orientują się w realiach polskiego rynku odszkodowań i ubezpieczeń, co daje gwarancję skuteczności przy dochodzeniu sprawiedliwego odszkodowania.