Naturalne tłumienie dźwięku powodowanego poprzez wentylatory

Określając poziom natężenia dźwięku jaki powstaje przez pracę wentylatora kanałowego określamy jako A natomiast maksymalny akceptowalny poziom zakłócającego dźwięku w pomieszczeniach przez B to poziom hałasu, jaki powinno się wytłumić, można wyrazić różnicą: A – B.

Wytłumienie hałasu generowanegogłównie poprzez wentylatory w instalacjach wentylacji podzielić można na dwa rodzaje: tłumienie naturalne oraz tłumienie sztuczne. Poniżej opiszę zagadnienia związane z tłumieniem naturalnym.

Jakaś a część poziomu dźwięku wyemitowanego przez pracujące wentylatory kanałowe zostanie wyciszona w kanałach. Wytłumienie tego rodzaju nazywamy tłumieniem naturalnym, resztę dźwięków należy wytłumić sztucznie, poprzez tłumiki odpowiedniej konstrukcji.

Wygłuszanie natężenia dźwięków w łukach instalacji i na kolanach

Tłumienie natężenia dźwięków uzależnione jest od promienia i kąta wygięcia kanału. Gdy wzrasta promień a zmniejsza się kąt łuku, wówczas tłumienie dźwięku opada. Przy łukach pod kątem prostym i przy promieniu R = 0 otrzymujemy znaczne tłumienie. W momencie gdy za kolanem jest wykładzina dźwiękochłonna, wtedy wygłuszenie rośnie, w szczególności tłumienie hałasu o wysokiej częstotliwości.

Tłumienie dźwięku przy natychmiastowej zmianie pola przekroju kanału

Tłumienie natężenia dźwiękówspowodowanego przez wentylatory dachowe przy raptownej zmianie przekroju przewodu można określić z wykresów. Przy nagłej zmianie przekroju przewodu długość fali nie wpływa na wygłuszenie hałasu, zatem dla wszystkich pasm częstotliwości wartość tłumienia hałasów można przyjąć jako stałą.

Wygłuszenie naturalne natężenia dźwięku w sieci przewodów powietrznych

Tłumienie naturalne natężenia dźwiękuhałasu powietrznych generowanych od wentylatorów w kanałach wentylacyjnych generuje się w różnych elementach systemu wentylacji.

Wygłuszanie natężenia dźwięków na końcu przewodu wentylacyjnego

Pewna Część dźwiękupowodowanego przez wentylator a przenoszonego przewodem podlega odbiciu nakońcu kanału wentylacyjnego znajdującego się w pomieszczeniu, znaczy to, że na końcu przewodu występuje wygłuszanie natężenia dźwięków. Tłumienie dźwięku jest zależne od wielkości podłączenia kanału wentylacyjnego i częstotliwości dźwięku.

Wygłuszenie hałasu na trójnikach

W trójnikach energia natężenia dźwięków rozdziela się zależnie od stosunku pola przekroju rozgałęzień trójnika. Wielkość wygłuszenia w trójniku obliczyć można z odpowiednich zależności.

Tłumienie natężenie dźwięków w prostych odcinkach przewodu

wygłuszenie dźwięku w gładkich przewodach wentylacyjnych z blachy stalowej w których brak jest izolacji dźwiękowej jest zwykle małe. Przy długich przewodach iniezbyt dużych szybkościachpowietrza można się liczyć ze zjawiskiem tłumienianatężenia dźwięków w kanałach obłożonych wewnątrzmatami dzwiękochłonnymi da się wyliczyć za pomocą odpowiednich wzorów.

Trzeba podkreślić, że mata wygłuszające powinna bardzo dobrzeprzylegać do kanału, aby otrzymać efekt tłumienia, zmniejszenie hałasu jest zależne od wymiaru kanału, jego sztywności, sposobu zamocowania itp.