Normy dotyczące prowadzenia handlu

   Stosika targowe zazwyczaj posiadają swój własny regulamin, który wszyscy dzierżawcy mają obowiązek przestrzegać. Poszczególne punkty mogą dotyczyć dopuszczalnej powierzchni handlowej jak i regulować ogólny kształt a nawet kolor obiektów handlowych.
W najbardziej ogólnym zarysie przedsiębiorcy muszą przestrzegać przepisów pożarowych(o ile nie są narzucane odrębnym regulaminem), chodzi tutaj najczęściej o zakaz gromadzenia odpadów posprzedażowych takich jak puste palety, worki, kartony oraz inne materiały łatwopalne.
Niektóre regulaminy określają także coś, co jest nazywane estetyką prowadzenia handlu. Mowa tutaj o tak szczegółowych wytycznych jak kolor budek, dopuszczalna wysokość na jakiej ma się znajdować dach, charakter sprzedawanych artykułów, itp. Dzięki takim przepisom zabudowa targowa zyskuje na wyglądzie, a co za tym idzie dobrze świadczy o zarządcy terenu na którym stoją dane obiekty. Bardzo ważny aspekt stanowią, również sprzedający. Profesjonalny sprzedawca powinien wykazać się wysoką kulturą osobistą,  powinien być miły i życzliwy oraz posiadać wiedzę na temat oferowanych produktów. Na koniec należy zwrócić uwagę na samym zainteresowanych czyli kupujących, których zachowanie czsamai odbiega od jakich kolwiek norm.