Ocena pracowników przez pracodawcę

Ocena pracowników nie może być dokonywana przypadkowo i przez niekompetentne osoby. Do jej przeprowadzenia należy wybrać specjalistów, którzy we właściwy sposób zaprojektują cały proces, przygotują do niego pracowników, przeprowadzą go oraz zinterpretują jeszcze wyniki. Musi to być więc kompleksowy proces oceny prowadzony od początku do końca przez te same osoby. Najważniejsza w tym względzie jest metoda informacja zwrotka 360.

Pracownicy boją się jakiejkolwiek oceny ze strony wykonywanych przez siebie obowiązków przez swoich zwierzchników, jednak mało interesuje ich opinia swoich kolegów zza ściany. Powinni oni jednak zrozumieć, że ocena ich działań nie ma na celu bezpośrednio ich zwolnienie, ale przede wszystkim sprawdzenie kompetencji zawodowych oraz umiejętności ich wykorzystania w codziennej pracy. Krytyka także jest potrzebna, gdyż skłania do podejmowania nowych wyzwań, zastanowienia się nad sobą i przede wszystkim wyznaczenia odpowiedniej drogi do poprawy własnych błędów. Dotyczy to zarówno pracowników szeregowych, jak i również kardy zarządzającej.

Z reguły informacja zwrotna 360 dotyczy oceny kluczowych pracowników dla firmy. Trudno by było ocenić kilkadziesiąt lub też kilkaset osób w krótkim czasie. Z pewnością, gdyby pracodawca chciał taką akcję przeprowadzić, to dział HR musiałby nic innego nie robić jak tylko tworzyć nowe ankiety i opisywać wyniki poprzednich. A przecież dział ten musi zająć się jeszcze wieloma innymi działaniami.

Dział HR zanim przystąpi do jakichkolwiek działań oceniających, to koniecznie musi dokładnie wyjaśnić wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces na czym on będzie polegał. Musi on skupić się przede wszystkim na korzyściach, jakie informacja zwrotna 360 przyniesie każdemu pracownikowi. Nie chodzi o jego pogrążenie i stany depresyjne, ale o zwiększenie efektywności pracy, usprawnienie procesu komunikowania się i lepszej diagnozy potrzeb zarówno firmy jako całości, jak i również pojedynczego pracownika. By to wszystko się udało, to potrzebna jest współpraca kierownictwa, trenerów, jak i również osób przygotowujących proces oceny.