Odszkodowanie powypadkowe. Jak postępować po wypadku?

JAK ZACHOWAĆ SIĘ PO WYPADKU SAMOCHODOWYM?

Udział w wypadku samochodowym to ogromny stres. W pierwszej kolejności nalezy stres opanować i jak najszybciej przystą pić do jasnego działania. To pierwszy krok do łatwiejszego dochodzenia odszkodowania powypadkowego, ocalenie zdrowia czy nawet życia.Obowiązujące przepisy mówią, że osoba uczestnicząca w wypadku zobowiązana jest w pierwszej kolejności do podjęcia wszelkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków wypadku oraz udzielenia pomocy lekarskiej poszkodowanym.Trzeba pamiętać aby
miejsce wypadku zabezpieczyć trójkątem ostrzegawczym i włączyć światła awaryjne w pojeździe. Warto pamiętać aby apteczka samochodowa była uzupełniona w m.in bandaże zatrzymujące krwawienie. Następnym krokiem powinn być wezwanie karteki pogotowia (nie udzielenie pomocy jest przestępstem i wiąże się z poniesieniem odpowiednich konsekwencji). Jeżeli w wypadku samochodowym nikt nie ucierpiał i nie ma wątpliwości co do sprawcy wypadku, należy usunąć pojazd-y z jezdni, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Natomiast jeżeli są ofiary wypadku nie wolno niczego ruszać
aż do przyjazdu na miejsce zdarzenia policji i pogotowia.

WARTO PAMIĘTAĆ, że bezpośrednio po wypadku należy jaknajszybciej zanotować numer rejestracyjny drugiego pojazdu, w ten sposób zabezpieczamy swoje interesy w zaistniałej sytuacji.

KIEDY WEZWAĆ POLICJE?

Ogólna zasada jest taka, że policję wzywamy zawsze wtedy, kiedy zachodzi konieczność wezwania karetki.
Drugi przypadek w którym należy zadzwonić po policję ma miejsce, gdy zachodzi podejrzenie, że mogło zostać popełnione przestępstwo.To kilka wskazówek co należy zrobić aby dochodzić odszkodowanie powypadkowe, odszkodowanie po wypadku.