Oskarżony – kim jest i jakie ma prawa?

Oskarżonym w procesie karnym jest osoba, przeciw której zostało wniesione oskarżenie do sądu. W języku potocznym pojęcie „oskarżony” używa się także jako określenia osoby podejrzanej. W rzeczywistości jest to błędne. Podejrzanemu bowiem nie zostają postawione żadne zarzuty, z kolei oskarżonemu już tak.

Prawa oskarżonego

Oskarżony zawsze musi zostać poinformowany o tym, iż zostały mu postawione jakiekolwiek zarzuty i akt oskarżenia do sądu. Jeśli osoba oskarżona nie włada językiem polskim w wystarczającym stopniu ma ona prawo do tłumacza.

Kiedy dochodzi do zatrzymania oskarżonego ma on prawo do porozumiewania się ze swoim obrońcą bez obecności innych osób, a także za pomocą korespondencji. W szczególnych przypadkach jednak prokurator może zastrzec sobie konieczność swojej obecności  (lub osoby przez niego wyznaczonej). Nie może jednak dokonać tego po upływie 14 dni od tymczasowego aresztowania.

Obowiązki oskarżonego

Każda oskarżona osoba zobowiązana jest do poddania się zewnętrznym oględzinom ciała, a także innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała. Musi także oddać odciski palców oraz zgodzić się na fotografowanie lub okazanie w celu rozpoznania przez inne osoby.

Innym obowiązkiem jest dobrowolnie poddanie się badaniom psychologicznym lub psychiatrycznym. Oskarżony zmuszony jest również do tego, aby oddać próbki potrzebne do badań, np. włosów, krwi lub też innych wydzielin jego organizmu.

Jeśli oskarżony pozostaje na wolności ma obowiązek stawiania się na każde wezwanie sądu oraz informowani o każdorazowej zmianie adresu.

Oskarżony nie może posiadać więcej niż trzech obrońców równocześnie oraz musi mieć obrońcę kiedy:

  1. Nie ukończył 18-stego roku życia.
  2. Jest niepełnosprawny umysłowo, niemy, głuchy lub też niewidomy.

Artykuł powstał we współpracy z: http://aplikanci.ksiegarnia.lexisnexis.pl/publikacje/art19,prawo-i-postepowanie-karne.html