Outsourcing księgowości

Outsourcing księgowości należy do najczęściej podejmowanych działań racjonalizatorskich w polskich firmach. Tylko największe podmioty rynkowe decydują się na zatrudnianie własnej księgowej. Większość firm zleca prowadzenie księgowości wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Obsługa księgowa spółek wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ten wymóg dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których obroty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 1.200 tysięcy euro.

Biuro rachunkowe może oferować prowadzenie księgowości, jeśli posiada ważną licencję, wydaną przez Ministerstwo Finansów. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy przedmiotem działalności biura jest obsługa księgowa spółek, osób fizycznych i jaki jest rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej. Uprawnień wymaga samo prowadzenie usługowe księgowości na rzecz innego podmiotu. Niestety za wszelkie błędy biura księgowego odpowiada firma. Oczywiście, później można występować z roszczeniem wobec źle pracującej firmy, ale konieczne jest oddanie sprawy do sądu. Na tę okoliczność biuro rachunkowe zobowiązane jest do wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej.

Firmy rachunkowe zazwyczaj mają szerszą ofertę niż obsługa księgowa spółek. Bardzo często tego typu działalność jest łączona z doradztwem podatkowym oraz doradztwem prawnym. Standardowe jest również prowadzenie wszelkich spraw związanych z kadrami i płacami. Ostatnio bardzo modne stały się wirtualne biura rachunkowe, które oferują pełen zakres usług księgowych, świadczonych zdalnie za pośrednictwem aplikacji internetowych. Klientów przyciąga do takiej oferty przede wszystkim jej atrakcyjna cena.