PIT-16 dołączony do wniosku w CEIDG

Od 1 lipca 2011 roku, kiedy został uruchomiony system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), istnieje możliwość dołączenia wniosku PIT-16. Jednak należy pamiętać, iż ta możliwość przysługuje jedynie nowym przedsiębiorcom, którzy dopiero chcą założyć własną działalność gospodarczą.

Aby załączyć wniosek PIT-16, należy podczas rejestracji działalności gospodarczej za pomocą serwisu CEIDG (www.firma.gov.pl) w punkcie 18. zaznaczyć pole ‚dołączam PIT-16’, po naciśnięciu pola ‚dalej’ zostaniemy poproszeni o wypełnienie pól stanowiących dokument PIT-16. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich danych, wniosek jest przesyłany do systemu. Jeżeli jednak nie posiadamy tzw. profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nieunikniona będzie wizyta w urzędzie skarbowym, w celu potwierdzenia poprawności złożonych danych.

Najprostszą formą opodatkowania przysługującą przedsiębiorcy jest karta podatkowa. Przysługuje ona małym podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność usługową, usługowo – wytwórczą oraz handlową. Do plusów tej formy rozliczania się z urzędem skarbowym zaliczamy:

  • brak konieczności prowadzenia ewidencji przychodów,
  • brak konieczności składania zeznań i innych deklaracji podatkowych,
  • brak konieczności wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
  • niezmienną wartość podatku dochodowego ustalanego przez naczelnika US właściwego dla przedsiębiorcy.

Niestety, jak każde rozwiązanie również i karta podatkowa posiada kilka minusów, są to:

  • konieczność odprowadzania podatku nawet w przypadku uzyskania straty bądź braku uzyskania przychodu,
  • brak możliwości zmniejszenia kwoty podatku na podstawie ulg czy preferencyjnego rozliczania z małżonkiem.

Wybór karty podatkowej, jako formy rozliczenia, zobowiązuje osoby prowadzące działalność gospodarczą do jej zgłoszenia z zasady lub we właściwym urzędzie skarbowym nie później, niż 20 stycznia danego roku. Zaś osoby, które dopiero chcą założyć własną działalność gospodarczą zobowiązane są do zgłoszenia chęci korzystania z karty podatkowej, jako podstawy rozliczania, przed rozpoczęciem działalności.

___________

Inne artykuły znajdziesz na Taxcare.pl