Po co parytety?

W ramach walki z dyskryminacją kobiet w życiu publicznym, władze naszego kraju zdecydowały się na radykalny krok wprowadzenia parytetów na listach wyborczych. Zadaniem podstawowym nowych uregulowań prawnych jest zwiększenie udziału płci pięknej w życiu politycznym i pozorne zwiększenie wpływu kobiet na ustawowe regulacje prawne. Ale wydaje się, że jest to twór całkowicie sztuczny i zdecydowanie wprowadzony w myśl zasad politycznej poprawności.

Sztuczność tego rozwiązania wynika nie tylko ze sposobu w jaki zostało ono wprowadzone w życie, ale przede wszystkim z założeń prowadzenia polityki przymusu i braku dobrowolności w podejmowaniu decyzji. Tym samym to nowe rozwiązanie legislacyjne przypomina hasła rodem z peerelowskiej rzeczywistości, w której maszyny rolnicze miały za zadanie służyć jako narzędzie realizacji założonego planu i normy niezależnie od metod ich realizacji. W myśl hasła „kobiety na traktory” właściwie w sposób niemal bezwzględny przypisywano kobitom konieczność wykonywania typowo męskich zajęć. Wówczas cel uświęcał środki, ale dziś chyba trudno wyobrazić sobie odgórny nakaz pracy kobiet na traktorach na przykład firmy john deere niezależnie czy byłyby to traktory fabrycznie nowe czy też traktory john deere używane. Takie rozwiązanie nie miałoby racji bytu. Po co więc wprowadzane są sztuczne sposoby zrównania praw i obowiązków obu płci za pomocą parytetów?