Polskie prawo spadkowe

Rok 2012 przyniósł nam liczne zmiany w polskim prawie, także w prawie spadkowym. Nowe przepisy są bardzo korzystne – znacznie rozszerzają bowiem krąg osób, które na mocy ustawy uprawnione są do otrzymania spadku po zmarłym członku rodziny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli nie został sporządzony prawomocny testament określający grupę spadkobierców, majątek należy się spadkobiercom ustawowym. W pierwszej kolejności prawo do spadku otrzymuje małżonek oraz dzieci/wnuki zmarłego – w tej kwestii nic się nie zmieniło.

Dalsza grupa spadkobierców także nie uległa żadnej modyfikacji – rodzice i rodzeństwo zmarłego mogą po nim dziedziczyć, jeśli tylko nie miał on bliższej rodziny.

Jeszcze w 2011 roku na tym kończyła się lista potencjalnych spadkobierców. Zatem jeśli zmarły nie miał pozostawił po sobie żadnej bliskiej rodziny, wszystko co do niego należało trafiało w ręce gminy, na terenie której był zameldowany przed śmiercią.

Uznano jednak, że procedura taka jest krzywdząca osób spokrewnionych ze zmarłym. Od stycznia 2012 roku uprawnieni do dziedziczenia są też dziadkowie i ich zstępni – czyli małżonkowie, dzieci, wnuki (dla zmarłego są to jego wujkowie, kuzynowie).

To jeszcze nie koniec zmian. W kręgu spadkobierców znaleźli się też pasierbowie zmarłego, czyli osoby mu bliskie, lecz niespokrewnione z nim, które do tej pory nie miały prawa do spadku.