Praca w biurze tłumaczeń

Praca w biurze tłumaczeń, jak wygląda, czy się do tego nadajesz? Na to pytanie odpowiadały sobie zapewne osoby, które studiują lingwistykę i wiążą swoją przyszłość z zawodem tłumacza. Osoby dla których języki obce są pasją, praca przy tłumaczeniach to żaden obowiązek, czy mało ciekawa praca, to spełnienie ich marzeń i hobby. Dla zagorzałych pasjonatów, praca w biurze tłumaczeń jest częścią uprawianego przez niego hobby. Takiej typu pracy nie można traktować jak przykrej konieczności, ponieważ jeśli lubi się to co się robi, to nie sprawia to zbyt dużego wysiłku.

Kim jest tłumacz?

Tłumacza można nazwać jako swego rodzaju artystę, twórcę czegoś nowego, kreatywnego. Dobry tłumacz charakteryzuje się nie tylko bogatą wiedzą i szerokim zasobem słownictwa, ale musi mieć też to „coś”. Dobry tłumacz nie może skupiać się tylko na samej poprawności językowej. Każdy tłumacz wie, że nie tłumaczy się tekstów czy wypowiedzi „słowo w słowo”, bo nic dobrego, ani wartościowego z tego nie wyjdzie.

Praca w biurze tłumaczeń może tak naprawdę odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy sposób to praca w biurze, w placówce firmy. Ma się wtedy codzienny i bezpośredni kontakt z szefem i współpracownikami. Drugi to praca zdalna, z domu, która jest coraz bardziej popularna. Biuro zleca swoim tłumaczom tłumaczenia za pomocą wirtualnego kontaktu. Co ważne każda z tych osób jest ekspertem w danej dziedzinie, czyli od danej tematyki. W biurze tłumaczeń są zespoły specjalizujące się w danej dziedzinie. Zajmują się one konkretnymi działami najważniejszych dyscyplin z zakresu biznesu, ekonomii, zarządzania, prawa, itd.

Bez wątpienia tłumacz należy do zawodów przyszłościowych. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej tym bardziej potrzebna jest praca tłumaczy. Poza tym coraz więcej osób decyduje się na wyjazd do pracy za granicę i potrzebują tłumaczeń różnego rodzaju dokumentów, które są konieczne, aby dostać pracę u zagranicznego pracodawcy. Tłumacze nastawieni są głównie na tłumaczenia z branży biznesowej. Dlatego też nie powinni osiadać na laurach, tylko cały czas się kształcić w danej dziedzinie i poszerzać swoje horyzonty, czyli w tym przypadku słownictwo z danej branży, uczyć się specjalistycznego języka danego środowiska. A więc ważne jest stałe dokształcanie się i bycie jak najlepszym w swojej dziedzinie. Taka jest codzienność tłumacza.