Promocja gminy za pomocą strony internetowej

Wiele gmin, szczególnie tych bardziej zamożnych posiada swoje strony internetowe. Witryny te są miejscem, gdzie użytkownicy mogą poszukiwać ciekawych informacji, aktualności, zdjęć, itp. Gmina posiadają swoją stronę internetową ma dzięki niej wiele możliwości promowania swojego regionu, a także atrakcji i instytucji w obrębie gminy.

Strona internetowa pozwala władzom gminy na informowanie mieszkańców o aktualnościach związanych z życiem gminy, imprezach, umożliwia publikowanie istotnych ogłoszeń. Uczynienie ze strony internetowej obszernej i sprawdzonej bazy wiedzy, w której mieszkańcy przynależących do gminy miejscowości będą mogli łatwo znaleźć potrzebne informacje, jest pierwszym krokiem do zapewnienia stronie dużej liczby odwiedzin. Dzięki temu władze gminy mogą za pomocą strony internetowej promować ciekawe inicjatywy, które chcieliby wdrożyć, np. projekty finansowane przez Unię Europejską, czy uruchomić lokalną giełdę pracy.

Ze strony zrobią użytek również użytkownicy nie będący mieszkańcami gminy, np. ci, którzy planują odwiedzenie jednej z atrakcji turystycznej w obrębie gminy. Na stronie internetowej takie osoby mogą zobaczyć obszerne galerie zdjęć, nierzadko uaktualniane przez regionalnych fotoamatorów. Zdarza się również, że na stronie internetowej dostępny jest również wirtualny spacer, za pomocą którego można zobaczyć najciekawsze atrakcje. Wirtualne spacery to prezentacje umieszczane na stronie, pozwalające na zwiedzanie na ekranie danego obszaru tak, jakby naprawdę się tam było (więcej informacji o wirtualnych spacerach tutaj).

Możliwości pożytecznego wykorzystania strony internetowej na potrzebny gminnej społeczności jest bardzo wiele. Do niewymienionych wcześniej należy np. sprzedaż miejsc reklamowych lokalnych przedsiębiorcom, czy udostępnienie forum, na którym można było by dyskutować o bieżących wydarzeniach z życia gminy.