Przydomowa oczyszczalnia roślinna

Przydomowa oczyszczalnia roślinna to rozwiązanie, które umożliwia odprowadzenie ścieków nie tylko w sposób ekologiczny, ale i bardzo efektywny. Ich budowa oparta jest o proste technologie, dzięki czemu jest ona łatwa w obsłudze i stanowi alternatywne dla typowych sieci kanalizacyjnych.

Zasady działania

W statycznych roślinnych oczyszczalniach, ścieki zostają najpierw podczyszczone na osadniku, a następnie trafiają na złoża obsadzone roślinnością wodną bądź roślinnością lubiącą tereny podmokłe, czyli np. trzciną czy wierzbą korzeniową. Szeroki system korzeniowy roślin, z racji tego, iż przerasta złoże, udrażnia i umożliwia ciągły przepływ ścieków. Stanowi też źródło tlenu dla warstw złoża, które znajdują się głęboko. Dostarczony tlen jest natomiast wykorzystywany przez mikroorganizmy do rozkładu substancji organicznych, które znajdują się w ściekach. Ścieki w sposób statyczny, bez wykorzystania urządzeń mechanicznych, przepływają przez złoże. Ich przepływ powinien być wolny i na odpowiednio dużej powierzchni – od 5 do 15 m² na mieszkańca. Należy jednak pamiętać, iż zbyt powolnych ruch ścieków może prowadzić do powstania deficytu tlenowego w złożu, co z kolei zmniejsza efektywność oczyszczania. Do odpowiedniego oczyszczenia ścieków, niezbędny jest odpowiednio długi okres ich kontaktu ze złożeń.

Obecnie jednak coraz częściej stosuje się nowoczesny system – fitoreaktorowy, w którym wolny przepływ ścieków przez złoże, został zastąpiony przepływem dynamicznym w zamkniętych kanałach cyrkulacyjnych.

Dobra oczyszczalnia

Cechą charakterystyczną dobrej oczyszczalnia powinna być bez wątpienia odporność na nierówny dopływ i zróżnicowany rodzaj ścieków. Należy bowiem zaznaczyć, iż ścieki powstające w gospodarstwie domowym różnią się nie tylko ze względu na ich ilość i typ, ale również na zawarte w nich środki. Nierzadko znajdują się w nich detergenty i środki chemiczne wykorzystywane na co dzień.

Korzyści

Niewątpliwymi atutami roślinnych oczyszczalni są łatwość ich budowy oraz fakt, iż wykorzystują one naturalne procesy mające miejsce w przyrodzie. Co też istotne, oczyszczone ścieki mogą zostać wykorzystane do podlewania ogrodu czy zasilenia oczka wodnego. Warto również zaznaczyć, iż roślinna oczyszczalnia ścieków to nie tylko ekologiczny sposób na ich odprowadzania, ale również efektowny element ogrodu, który może urozmaicić krajobraz.

Artykuł powstał przy współpracy z Ekopan.pl