Raport – rynek nieruchomości w Poznaniu

Rynek mieszkań w Poznaniu należy do silnie i dynamicznie rozwijającego się segmentu rynku nieruchomości w Polsce. Świadczą o tym nie tylko informacje na temat inwestycji mieszkaniowych zrealizowanych w ostatnich latach, ale także i porównania w zakresie budownictwa mieszkaniowego z innymi dużymi miastami Polski.Obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym oceniana jest umiarkowanie pozytywnie, pomimo słabnącej dynamiki wzrostu cen, a nawet niewielkiego spadku. Koniunktura na poznańskim rynku jest obecnie dobra. Ta lekka korekta cen pozwoli zwiększyć możliwości nabywcze gospodarstw domowych. Niemal każde biuro nieruchomości w Poznaniu optymistycznie patrzy w przyszłość.

Akademicki charakter miasta – z badań wynika, że spora grupa spośród blisko 100 tysięcy studentów zamierza pozostać w Poznaniu, a zatem będzie musiała realizować zakupy mieszkań.
Wydaje się, że mimo wszystko istnieje grupa czynników, która pozwala w dalszym ciągu optymistycznie patrzeć na rozwój rynku mieszkaniowego. Do czynników tych należą:
– nadal niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Poznania,
– napływ zagranicznych inwestorów, a co za tym idzie wysoko wykwalifikowanej kadry o stosunkowo wysokich dochodach,
– studencki charakter Poznania,
– organizacja EURO 2012.

Organizacja EURO 2012 – korzystnie również powinien wpływać fakt przyznania Poznaniowi jako jednemu z miast organizacji mundialu EURO 2012. Wraz z tym spodziewany jest szereg inwestycji i również promocja medialna miasta. Ocenia się, że może to spowodować spory wzrost ruchu na rynku nieruchomości w Poznaniu.