Rekawice robocze i ochronne

Rekawice robocze, medyczne – czyli ochrona rak przed chemikaliami. Rękawice dzielą się na 3 kategorie ochronne, w zależności od tego, przed jakiego rodzaju niebezpieczeństwem mają chronić.Kategoria niskiego ryzyka. Chronią przed otarciem naskórka, temperatura ( maksymalnie 50°C) oraz przed chemikaliami o delikatnym działaniu (Np. środki czyszczące). Poprawiają znacznie komfort pracy i nie wymagają specjalnych certyfikatów. Do tej grupy należy część zwykłych rękawic roboczych lub rękawic do prac domowych i gospodarczych.

Rękawice stosowane przy średnim ryzyku uszkodzenia (przede wszystkim uszkodzenia mechaniczne) to głównie rękawice zabezpieczające przed zranieniami mechanicznymi. Takie ryzyko jest bardzo szeroko powszechne w różnorakich gałęziach przemysłu i dotyczy większości prac przemysłowych. Do tej grupy należy większość rękawic zabezpieczających przed mechanicznymi urazami, przed zimnem (do -50°C) i ciepłem (do 100°C).

Rękawice używane w sytuacjach wysokiego ryzyka pojawienia poważnego uszkodzenia są stosowane wtedy, gdy istnieje duże ryzyko wystąpienia poważnego lub trwałego uszkodzenia (Np. przy pracach z bardzo agresywnymi substancjami chemicznymi, przy wysokim prądzie).

Aby spełnić swoja role rękawice musza być odpowiednio przebadane i oznaczone. Dokładny opis i zastosowanie można znaleźć na stronie informacyjnej www.rekawice-robocze.net .