Rekrutacja – Agencja pracy tymczasowej

Rynek usług rekrutacyjnych to nie tylko rekrutacje stałe, ale również rekrutacje tymczasowe. Różnią się one diametralnie od poszukiwania specjalistów na konkretne, wakujące stanowisko pracy. Ich różnica wpływa również na zasady funkcjonowania firmy świadczącej tego typu usługi.

Przede wszystkim agencja pracy tymczasowej zajmuje tak zwanymi rekrutacjami masowymi – gdzie jest kilka lub kilkanaście wolnych etatów na jedno stanowisko pracy; są to również rekrutacje, które odbywają się w sposób ciągły, gdzie zapotrzebowanie na dane kwalifikacje w zasadzie się nie kończy. Rekrutacje masowe, to z reguły rekrutacje na stanowiska niższego szczebla. To przede wszystkim stanowiska związane z utrzymaniem czystości w danym obiekcie, czy też podstawowej obsługi klienta – kasjerzy w sklepach wielkopowierzchniowych.

Agencja pracy tymczasowej sama zatrudnia określoną liczbę pracowników, a następnie odnajmuje ich do swoich klientów, którzy kierują swoje zapotrzebowanie na dany typ pracownika. Z reguły, agencja powinna mieć możliwość stosunkowo szybkiego obsadzenia stanowisk, które zgłosił klient. Powinno się to odbyć nawet w ciągu jednego dnia. Rynek pracy tymczasowej charakteryzuje się bowiem tym, że zapotrzebowanie na pracę ma charakter sezonowy, krótkotrwały. Dany klient ma do wykonania pewne zadanie, pewne zlecenie i w związku z tym potrzebuje na tydzień 3 nowych pracowników. Po skończonym zleceniu, opłaca on fakturę wystawioną przez agencję pracy tymczasowej. Z punktu widzenia firmy, która wynajmuje pracownika, taka współpraca jest bardzo korzystna. Może on bowiem dynamicznie zmieniać poziom zatrudnienia w swojej organizacji w zależności od poziomu zamówień, czy też innych czynników. Klient płaci za przepracowane godziny, które dodatkowo może traktować jako koszt pod względem księgowym; nie jest obciążony kosztami związanymi z zatrudnieniem pracownika.

Rekrutacja pracowników na takie stanowiska jest również bardzo specyficzna. Rekruterzy muszą pozyskiwać bardzo dużą liczbę kandydatów, ponieważ nigdy nie wiedzą, ile z nich zrezygnuje ze świadczenia pracy na rzecz zleceniodawcy. Należy bowiem pamiętać o tym, że z reguły są to stanowiska nisko opłacane, które nie cieszą się dużym powodzeniem wśród potencjalnych pracowników. Pracownik tymczasowy to również taki pracownik, który niekoniecznie musi pracować na cały etat i nie zawsze musi być dostępny. Zatem agencja pracy tymczasowej musi posiadać w zanadrzu inne osoby, które może wynająć do zleceniodawcy. Rekrutacja pracowników do pracy tymczasowej jest zatem zadaniem trudnym. Zadaniem, które obarczone jest dużą dawką niepewności. Nigdy bowiem nie wiemy, czy uda nam się w ciągu kilku godzin pozyskać pięć osób potrzebnych do układania towaru na półkach w supermarkecie. Zadanie trudne, ale nie oznacza, że nie do wykonania. Dobra agencja posiada dużą bazę kandydatów, których może wynająć dla zleceniodawcy.

Trudność w prowadzeniu tego typu projektów rekrutacyjnych jest jednak neutralizowana finansami. Rynek pracy tymczasowej rozwija się bardzo dynamicznie. Rośnie zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Gdzie jest większy popyt, tam można liczyć na wyższe stawki.