Rola gier w rozwoju fizycznym dzieci

Trudno przecenić rolę zabaw ruchowych w rozwoju fizycznym i motorycznym dziecka. Nikogo nie trzeba przekonywać o wyższości indywidualnych lub grupowych gier ruchowych nad grami komputerowymi. Poniżej nieco dokładniej zostanie przedstawione, z czego to wynika.

Po pierwsze – gry ruchowe wypływają na rozwój cech fizycznych.

Gra zawsze powinna być dostosowana do wieku dziecka – pozwoli to na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju organizmu.

Dobierając gry, należy zwrócić szczególną uwagę, aby były one nastawione na rozwój wszystkich grup mięśniowych. Nie można zapominać o kontrolowaniu prawidłowej postawy ciała małego gracza w czasie uczestnictwa w zabawie.

 

Po drugie – nie mniej ważną zaletą zabaw ruchowych jest poprawa ogólnego stanu zdrowia.

Zarówno wychowanie fizyczne, jak i zabawy ruchowe (które mogą stanowić element wychowania fizycznego – przyp. red.), mają wpływ na podnoszenie stanu zdrowia całego społeczeństwa.
Główne zagadnienia dotyczą:
a) profilaktyki,
b) korekty wad postawy.

Nie od dzisiaj wiadomo, że aktywny tryb życia pozwala na zapobieganie wielu chorobom. Mowa tutaj nie tylko o chorobach bezpośrednio związanych z układem motorycznym, czy krążenia lub przemianą materii, ale równie ważną cechą gier i zabaw ruchowych jest fakt, iż wpływaj one korzystnie na układ nerwowy – dzięki czemu rozładowują napięcie i likwidują frustracje.

Ruch zwiększa odporność organizmu na czynnik zewnętrzne – takie jak infekcje.

 

Po trzecie – gry i zabawy zwiększają sprawność fizyczną.

Stosują urozmaicony zestaw zabaw ruchowych od najmłodszych lat, rozwijamy takie cechy jak: szybkość, gibkość, siła, wytrzymałość.

Wysoka sprawność fizyczna przekłada się bezpośrednio na stan zdrowia, rozwój fizyczny, ułatwia pokonywanie trudności i pozwala na lepsze przygotowanie do aktywności zawodowej czy edukacyjnej.

Reasumując, gry wideo mogą rozwijać pewne pożądane cechy u dziecka, pamiętajmy jednak, że powinny one stanowić co najwyżej dodatek do prawidłowej aktywności fizycznej najmłodszych – nigdy na odwrót. Próbujmy podpatrzyć jakie gry są popularne wśród personelnu przedszkoli, a także wiedzę o jakich grach posiada nasze dziecko ze swojego przedszkola.