Spawarka inwertorowa w natarciu

Spawalnictwo nie ma długiej historii, to jedna z najmłodszych gałęzi przemysłu. Wciąż jeszcze się rozwija, choć obecnie dziedzina ta nie poszukuje nowych metod spawania. Raczej w większym stopniu skupia się na sposobach poprawienia wydajności, podniesienia bezpieczeństwa i komfortu pracy, minimalizacji czasu i kosztów całego procesu. Wzmaga się także wysiłek ukierunkowany na doskonalenie jakości sprzętu, a jego przejawem jest współczesna spawarka inwertorowa.

Znacznie też różni się współczesna spawarka od tej sprzed choćby piętnastu czy dwudziestu lat. W przeszłości urządzenie wymagało wbudowania ogromnego transformatora, który w oczywisty sposób determinował toporne gabaryty i niebagatelny ciężar. Podłączenie do sieci zasilającej również nie było sprawą prostą, bo często wymagało sieci trójfazowej 400 V, co nie jest przecież standardowym rozwiązaniem w gospodarstwach domowych. Konieczne było wówczas użycie prostownika spawalniczego. Ta procedura znacznie komplikowała samą czynność oraz podnosiła awaryjność maszyny.

Ogromnym przełomem okazało się zastosowanie pewnego rozwiązania technologicznego, które sprawiło, że spawać dziś może amator hobbysta, gdyż cały proces stał się szybszy, mniej skomplikowany i ekonomiczniejszy. Do tego, aby powstała współczesna spawarka inwertorowa przyczyniło się opracowanie energoelektrycznego przekształtnika napięcia. Jak działa taki inwertor, bo o nim tu mowa? W pierwszej fazie prostuje i filtruje napięcie prądu przemiennego, który urządzenie pobiera z sieci. Kolejny etap, to transformacja prądu uprzednio „wyprostowanego” z powrotem w przemienny, ale o wyższej częstotliwości. Odpowiada za to klucz inwertora i umożliwia precyzyjniejsze ustalenie parametrów prądu. Następnie pobrane z klucza inwertora napięcie trafia wprost do transformatora, gdzie ulega obniżeniu i zrównaniu z poziomem jarzenia łuku elektrycznego.

Nie sposób przecenić zalet spawarki inwertorowej, której budowa i zasada działania pozwoliły znacznie zmniejszyć gabaryty, obniżyć awaryjność, ograniczyć kosztowność czasu pracy, podnoszą jednocześnie jej komfort, jakość i, co chyba najistotniejsze, bezpieczeństwo.

Źródło: w artykule wykorzystano informacje z katalogu na stronie http://emaks.pl/spawanie/spawarki-tig.html