Transport i spedycja w Polsce i Europie

Niektóre miasta, ze względu na swoje wyjątkowe położenie, mają wyjątkowe możliwości komunikacyjne. Jeżeli chodzi o możliwości, jakie daje spedycja i transport Szczecin jest ulokowany idealnie. Miasto leży blisko zachodniej granicy Polski, na przecięciu dróg biegnących ze wschodu i południa. Niezależnie od komunikacji drogowej i kolejowej, miasto może korzystać z dróg transportu morskiego i śródlądowego. Jezioro Dąbie, do którego wpada pławna Odra, łączy się z zalewem Szczecińskim, który  kanałem przez Świnoujście jest połączony z Bałtykiem.

Możliwość korzystania z różnorodnych rodzajów transportu do niedawna była podstawowym czynnikiem rozwojowym. Właśnie z tego powodu miasta portowe ściągały inwestorów i duży kapitał. Dzisiaj jej znaczenie jest nieco mniejsze, ale nadal może stanowić bardzo istotny czynnik rozwoju. Porty w Szczecinie i Świnoujściu są położone najbliżej ważnych rejonów przemysłowych Polski, takich jak Górny Śląsk, Poznań i Wrocław.

Jeżeli chodzi o szanse, jakie daje spedycja i transport Szczecin wykorzystywać może swoją bliskość Berlina, od którego dzieli go jedynie 140 kilometrów. Szczeciński port może obsługiwać nie tylko wschodnioniemieckie landy Saksonii i Brandenburgii. Miasto może również wykorzystywać możliwości, jakie daje fakt, że jego port jest jednym z najważniejszych portów tranzytowych dla Czech i Słowacji. W celu wykorzystania potencjału, jaki daje niezwykle interesujące położenie portów w Szczecinie i Świnoujściu, są one zarządzane przez jedną firmę. Dzięki temu oba miasta mają szansę na bujny rozwój branż opartych na transporcie, spedycji i logistyce.