Ubezpieczenia społeczeństwa

Praktycznie każdy człowiek odpowiedzialny i rozsądny człowiek, ma możliwość zapewnić własną pracą zaspokojenie potrzeb swoich i najbliższej rodziny.
Zabezpieczenie społeczne to całokształt środków i działań publicznych, przy pomocy których społeczeństwo chroni członków danej społeczności przed niemożliwością uznanych wspólnie za ważne potrzeb.
Konstytucja RP z 1997 r. stanowi, że obywatel ma prawo do społecznych gwarantowanych świadczeń w razie niemożności podjęcia pracy z tytułu choroby lub inwalidztwa jak również po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Ubezpieczenie społeczne cechuje przymusowość, wzajemna zależność i celowość społeczna. Opiera się ono na solidarności społecznej wszędzie, gdzie nie dotyczy bezpośredniej zależności między składką a świadczeniem na rzecz przenoszenia części środków na grupy nierównoważne ekonomicznie. Ważne są też ubezpieczenia samochodowe.
Ubezpieczenie samochodu stanowi system zagwarantowanych w ustawach i przynależnych wraz z pracą świadczeń, pokrywających potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe, spełnianych przez odpowiednie instytucje oraz finansowanych na zasadzie rozłożenia ciężaru tych świadczeń, w całości lub w poważnej mierze na zbiorowość osób do nich uprawnionych.
Pragniesz zapewnienia środków sobie i swojej rodzinie w razie nagłych sytuacji, umożliwić dzieciom udany start samodzielne życie, efektywnie oszczędzać kapitał, pieniądze, oszczędności na twoją rentę? – skorzystaj z ubezpieczenia społecznego.
Przykładową formą realizacji zabezpieczenia społecznego są ubezpieczenia społeczne.
Do głównych punktów ubezpieczenia społecznego zaliczamy: pojawienie się składki, ogólnego dla wszystkich funduszu, oznaczonego ryzyka, szkody i wynagrodzenia szkody czyli świadczenia.
Prawu zabezpieczenia społecznego pozostaje jedynie definiowanie i normowanie działań, uznawanych za możliwe i właściwe do zapełnienia luk powstałych w tej dziedzinie.
Dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów, ubezpieczenia społeczne dają radość z życia i gwarantują bezpieczeństwo.
Przymus czyni ubezpieczenie tańszym i dzięki temu przyczynia się do wzrostu jego dostępności, a obligatoryjność uczestnictwa, nakazanego przez prawo nadaje mu wymiar administracyjny i prawny i powoduje, jednostkami ubezpieczającymi mogą być organy lub zakłady publiczne.