Utrzymanie ruchu

Złożone systemy produkcyjne, mogą często ulegać awariom, dlatego należy je sprawdzać i dokonywać niezbędnych napraw.

W przypadku dużych fabryk, gdzie często występują skomplikowane systemy produkcji, ważną rolę odgrywają służby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu produkcyjnego. Najczęściej jest to zespół osób, w skład którego wchodzą osoby zajmujące się planowaniem jak również osoby odpowiedzialne za wykonawstwo. Firma może korzystać z usług swoich inżynierów, którzy będą odpowiedzialni, za ustalenie jakie części instalacji, należy wymienić. Może to wiązać się z ich wiekiem, lub też zauważalnymi niedociągnięciami. Części mogą również w ciągu pracy, wyeksploatować się i należy je po prostu wymienić. Najczęściej wynajmowane są firmy, które posiadają swoich monterów, którzy dokonują napraw. Dzięki temu, nie trzeba ciągle zatrudniać pracowników, którzy będą dbali za prowadzenie napraw, tylko można zlecić to specjalizującej się w tej dziedzinie firmie zewnętrznej. Dzięki temu utrzymanie ruchu, nie będzie nas dużo kosztowało. Firmy remontowe, mogą dokonywać napraw na podstawie danych dostarczonych poprzez inżynierów danej firmy.