W każdym związku zdarzają się…

W każdym związku zdarzają się trudne chwile. Gdy trwają one dłużej, wiele osób zastanawia się nad rozstaniem. Trudno jest im żyć ze sobą na co dzień, ale nie chcą też decydować się na rozwód. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest separacja.

W praktyce można wyróżnić dwa rodzaje separacji – faktyczną i prawną. Separacja faktyczna wynika z zachowania małżonków i nie jest poparta orzeczeniem sądu. Przejawia się ona zanikiem więzi gospodarczej, fizycznej oraz duchowej między mężem i żoną.

Natomiast separacja sądowa jest orzekana sądownie. Ma podobne skutki prawne jak rozwód, ale nie znosi więzi małżeńskiej. W związku z tym małżonkowie nie mogą ponownie zawierać związków małżeńskich, a ich stan cywilny nie zmienia się.

Pozew o separację trzeba złożyć w sądzie okręgowym. Skutkiem orzeczenia separacji jest zniesienie wspólnoty majątkowej. Ponadto, w razie śmierci jednego z małżonków, drugi nie dziedziczy po nim z mocy ustawy. Ustanowienie separacji prawnej ma wpływ na domniemanie ojcostwa. Zakłada się, że mąż matki jest ojcem jej dziecka, jeżeli urodziło się ono przed upływem 300 dni od daty orzeczenia separacji. Informacje na temat ustanowienia oraz zniesienia separacji wpisuje się do aktu małżeństwa w postaci wzmianki dodatkowej. Każdy z małżonków może złożyć wniosek o podział majątku oraz o ustalenie warunków korzystania ze wspólnej nieruchomości. Na wniosek stron postępowania (czyli małżonków) sąd może również orzekać na temat prawa do opieki nad ich wspólnymi dziećmi oraz ustalić kwestie związane z ich miejscem pobytu.